Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Näytetään 1–20 yhteensä 801 tuloksesta

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Torstaina | 27 kesäkuuta 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Euroopan oikeusasiamiehen Päätösstrategisessa tutkimuksessaan OI/4/2016/EA siitä, miten Euroopan komissio kohtelee vammaisia henkilöitä EU:n henkilöstön yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän nojalla

Keskiviikkona | 10 huhtikuuta 2019

Vuonna 2015 YK:n komitea totesi, että EU:n henkilöstön jäsenten sairausvakuutusohjelma, yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä (JSIS), ei noudata vammaisten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta (UNCRPD). Komitea suositteli, että JSIS-järjestelmää muutetaan niin, että se käsittää kattavasti vammaisuuteen liittyvät terveydenhuoltotarpeet.

Saatuaan kanteluita henkilöstön jäseniltä, joilla oli ongelmia saada omat tai perheenjäsentensä sairauskulut korvattua täysimääräisinä, oikeusasiamies toteutti strategisen tutkimuksen. Hän totesi, että kyseessä on hallinnollinen epäkohta, kun Euroopan komissio ei reagoinut tehokkaasti komitean suositukseen. Sen vuoksi hän suositteli, että komissio muuttaa JSIS-järjestelmää ohjaavia sääntöjä. Lisäksi hän teki komissiolle useita ehdotuksia, jotka liittyivät siihen, miten vammaisten tarpeet täytetään JSIS-järjestelmän nojalla, sekä siihen, että henkilöstöä on koulutettava ja sidosryhmiä konsultoitava asianmukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että JSIS vastaa vammaisten tarpeita.

Komissio esitti vastauksessaan, että se muuttaa JSIS-järjestelmää ohjaavia sääntöjä ja ryhtyy toimiin noudattaakseen useimpia oikeusasiamiehen ehdotuksia.

Koska komissio hyväksyi oikeusasiamiehen suositukset, oikeusasiamies lopettaa strategisen tutkimuksensa. Asia on tärkeä, joten hän pyytää komissiota raportoimaan suosituksen toteutuksesta kuuden kuukauden kuluessa. Lisäksi oikeusasiamies vahvistaa ehdotuksensa siitä, että komission on tarpeen tarkastella vuoden 2004 sääntöjään vammaisten työntekijöiden tarpeiden täyttämisestä.

Päätös asiassa 747/2016/PL, joka koskee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämää toksikologisen riskin kynnysarvoa

Maanantaina | 17 joulukuuta 2018

Asia koski sitä, miten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) käyttää toksikologisen riskin kynnysarvoa (TTC). TTC on riskinarviointiväline, jonka mukaan on olemassa altistumistasot, joiden alittuessa kemikaalit eivät aiheuta merkittävää riskiä ihmisten terveydelle.

Vuonna 2014 EFSA ja Maailman terveysjärjestö (WHO) järjestivät asiantuntijaseminaarin, jossa tarkasteltiin TTC-konseptin perustana olevaa tieteellistä tutkimusta. Seminaarin päätelmistä järjestettiin julkinen kuuleminen, ja ne julkaistiin maaliskuussa 2016.

Kantelija, valtiosta riippumaton järjestö, kyseenalaisti EFSAn TTC-käsitteen käytön, koska sen mukaan se ei kuvasta tämänhetkistä tieteellistä näyttöä. Se totesi myös, että monilla seminaariin osallistuneista asiantuntijoista oli eturistiriitoja.

Euroopan oikeusasiamiehen toimisto ei ole tieteellinen elin eikä se voi ottaa kantaa tietyn riskinarviointivälineen, kuten TTC:n, etuihin. Tässä asiassa tehdyn tarkastelun perusteella oikeusasiamies katsoi, että EFSAn selvitys TTC:n käytöstä on perusteltu.

Työpajaan osallistuneiden asiantuntijoiden osalta oikeusasiamies totesi, että tässä tapauksessa EFSAlla ei ollut velvollisuutta seuloa heitä eturistiriitojen varalta, koska oli järkevää luottaa siihen, että WHO oli seulonut asiantuntijat etukäteen.

Oikeusasiamies katsoi, että EFSA ei ollut syyllistynyt hallinnolliseen epäkohtaan.

Oikeusasiamies kuitenkin ehdotti, että EFSA huolehtisi siitä, että konferensseihin tai kokouksiin osallistuvilla asiantuntijoilla ei ole eturistiriitoja, jos konferenssi tai muu kokous, kuten kyseessä oleva kokous, on järjestetty EFSAn päätöksentekoprosessista tiedottamiseen, tai voidaan olettaa sen olevan järjestetty tähän tarkoitukseen.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Maanantaina | 03 joulukuuta 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Keskiviikkona | 23 toukokuuta 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.