Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 206 tuloksesta

Decision in case 559/2016/MDC on the European Investment Bank’s refusal to initiate the conciliation procedure with regard to the complainant

Tiistaina | 31 lokakuuta 2017

The case concerned a former employee’s alleged unfair dismissal from and harassment at the European Investment Bank (EIB).

The Ombudsman’s inquiry focused on the issue that the EIB had allegedly wrongly denied the complainant the benefit of what is known as the ‘conciliation procedure’ provided for under Article 41 of the EIB’s Staff Regulations (which lays down that staff members may bring proceedings before the Court of Justice of the EU when a dispute arises with the EIB and that, prior to doing so, they should seek an amicable settlement, through the conciliation procedure). The Ombudsman made the preliminary finding that, by considering that the conciliation procedure could not be applied to a former member of staff who was not in receipt of an EIB pension, the EIB had committed maladministration. The Ombudsman therefore proposed that the EIB initiate the conciliation procedure without delay, as regards both the dismissal and the harassment issues. The Bank agreed to initiate the conciliation procedure as regards the dismissal issue, and referred the complainant to another procedure concerning the issue of harassment.

The Ombudsman concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

The Ombudsman asks the ECB about Anacredit

Lauantaina | 21 marraskuuta 2015

Päätös asiassa 45/2015/PMC - Ilmiantokertomukseen liittyvät Euroopan petostentorjuntaviraston toimet

Tiistaina | 11 elokuuta 2015

Tapauksessa oli kyse Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toimista sen vastaanotettua ilmiantokertomuksen, jossa Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) yhdistettiin ilmailun turvallisuustutkintaraportin väitettyyn peukalointiin. Alustavan arvioinnin perusteella oikeusasiamies oli huolissaan OLAFin ilmeisestä päätöksestä luopua asian käsittelystä ja siirtää asia takaisin EASAlle, vaikka ilmiantaja oli päättänyt tietoisesti laatia kertomuksensa OLAFille eikä EASAlle. Oikeusasiamies asettui alustavasti sille kannalle, että tällainen päätös saattaisi vaikuttaa kielteisesti ilmiantoa koskevien säännösten yleiseen tehokkuuteen. Hän päätti näin ollen tutkia asiaa.

OLAFin asiakirja-aineiston tutkittuaan oikeusasiamies totesi, että OLAF oli pohtinut tutkimuksen aloittamista asianmukaisesti. Kävi niin ikään ilmi, ettei OLAF itse asiassa ollut lopettanut asian käsittelyä vaan se oli pyytänyt EASAa tutkimaan asiaa ja raportoimaan tutkimustensa tuloksista. OLAF oli varannut lisäksi itselleen oikeuden käynnistää virallinen tutkimus myöhemmin. Näin ollen oikeusasiamies totesi, että OLAF oli käsittelyt kantelijan ilmiantokertomuksen asianmukaisesti. Oikeusasiamies huomautti, että OLAFin olisi pitänyt ilmoittaa kantelijalle selvemmin, ettei asian siirtäminen EASAlle tarkoittanut sitä, ettei OLAF toteuttaisi mitään jatkotoimia asian suhteen. Oikeusasiamies esitti tältä osin lisähuomautuksen.