Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Tekstihaku

Asiakirjatyyppi

Toimielin, jota kantelu koskee

Ratkaisutyyppi

Kantelun numero

Kieli

Aikaväli

Asiasanat

Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue

Näytetään 1–20 yhteensä 90 tuloksesta

Päätös asiassa 21/2016/JAP siitä, että EU:n neuvosto ei antanut saataville oikeudellisia lausuntoja ehdotuksista asetuksiksi Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (EUROJUST) perustamisesta

Torstaina | 07 maaliskuuta 2019

Asia koski sitä, että EU:n neuvosto ei antanut saataville oikeudellisia lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista asetuksiksi Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) ja Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (EUROJUST) perustamisesta.

Oikeusasiamiehen tutkinnan aikana neuvosto suostui julkistamaan kaksi neljästä asiakirjasta mutta kieltäytyi edelleen julkistamasta kahta jäljellä olevaa asiakirjaa kokonaan mutta antoi ne osittain saataville.

Oikeusasiamies katsoo, että kieltäytyminen julkistamasta oikeudellisia lausuntoja kokonaan oli perusteltu siksi, että se heikentäisi oikeudellisen neuvonnan ja oikeudenkäyntien suojaa. Näin ollen hän päättää asian ja katsoo, että asiassa ei ole todettu hallinnollista epäkohtaa, mutta kehottaa neuvostoa tarkastelemaan kieltäytymistään myöhemmin uudelleen.

Decision in case 136/2016/MDC on the European Commission's refusal to revise a final audit report concerning a project co-financed by the European Union

Tiistaina | 13 joulukuuta 2016

The case was brought by an association of legal experts from all over the European Union which carried out a project co-financed by the European Commission. It concerned the alleged unfair recovery, following an audit, of sums wrongly considered ineligible under the Grant Agreement.

The Ombudsman inquired into the issue and concluded that, following her intervention, a solution had been found. She therefore closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Torstaina | 01 joulukuuta 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.

Decision of the European Ombudsman on complaint 1922/2014/PL concerning the European Commission's refusal to grant public access to the evaluation reports of an EU-funded project

Tiistaina | 30 elokuuta 2016

This case concerned the European Commission's refusal to grant full public access to the evaluation reports of the proposals for an EU-funded project on Roma in Albania.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission had correctly refused full access on the basis of the exception to public access which protects commercial interests. She therefore concluded that there was no maladministration by the Commission.

Päätös asiassa 2004/2013/PMC - Yhdistyneen kuningaskunnan tiedustelupalvelun harjoittamaan nettivalvontaan liittyvien asiakirjojen tutustuttavaksi saamista koskevan pyynnön käsittely Euroopan komissiossa

Torstaina | 05 marraskuuta 2015

Tapauksessa oli kyse siitä, että komissio oli kieltäytynyt antamasta yleisön tutustuttavaksi asiakirjoja, jotka koskivat Yhdistyneen kuningaskunnan tiedustelupalvelun harjoittamaa nettivalvontaa. Oikeusasiamies suositteli, että komissio antaisi tutustuttavaksi yhden tietyn asiakirjan (Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerin kirjeen komission silloiselle varapuheenjohtajalle) ja että komissio joko antaisi muut pyydetyt asiakirjat tutustuttaviksi tai perustelisi asianmukaisesti, miksi sen oli oman näkemyksensä mukaan kieltäydyttävä antamasta niitä.

Komissio päätti antaa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerin kirjeen tutustuttavaksi, eli se hyväksyi oikeusasiamiehen suosituksen ensimmäisen osan. Se pysyi kuitenkin kannassaan, jonka mukaan se ei antaisi muita asiakirjoja tutustuttaviksi. Se perusteli kantaansa sillä, että se tutki edelleen, oliko Yhdistyneen kuningaskunnan joukkovalvontaohjelma EU:n lainsäädännön vastainen erityisesti henkilötietojen suojaa koskevan yksilön oikeuden osalta. Komissio väitti, että muiden asiakirjojen antaminen tutustuttavaksi, ennen kuin komissio oli saanut tutkimuksensa lopullisesti päätökseen, voisi vaikuttaa kielteisesti Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten ja komission väliseen vuoropuheluun. Komissio väitti vielä yleisesti, että sen kykyä suorittaa tutkimukset tehokkaasti ja päättää asianmukaisista vastatoimista tulisi suojella ulkoisen paineen riskiltä. Komission mielestä asiakirjojen tutustuttavaksi antamiseen ei liittynyt ylivoimaista yleistä etua.

Oikeusasiamies ei ollut vakuuttunut siitä, että komissio on riittävästi perustellut päätöksensä kieltäytyä antamasta muita asiakirjoja tutustuttavaksi. Komissio ei ole antanut asiakirjoja tutustuttavaksi eikä se ole esittänyt myöskään riittäviä perusteluita kieltäytymiselleen, joten on selvää, ettei komissio ole noudattanut asiakirjoihin liittyvää oikeusasiamiehen suositusta. Oikeusasiamies huomautti lisäksi, ettei komissio vaikuta toteuttaneen mitään toimia tutkimuksensa eteen vuoden 2013 jälkeen. Näin ollen oikeusasiamies totesi, että tässä tapauksessa komission toimintaan liittyi hallinnollinen epäkohta, itse asiassa vakava hallinnollinen epäkohta, sillä asia on erityisen merkittävä EU:n kansalaisten kannalta.

Decision in case 1977/2013/MDC on the European Commission’s assessment of an infringement complaint concerning restrictions to freedom of movement within the EU internal market

Perjantaina | 25 syyskuuta 2015

The complainant in this case, a Luxembourgish citizen, was excluded from competing for a post in France on the grounds that she is not a French national. The post in question was that of a non-presiding judge who was to represent the United Nations High Commissioner for Refugees at the French asylum Court. The complainant put it to the European Commission that the limiting of the post to French nationals appeared to be a breach of the provisions of EU law on the free movement of workers. When the Commission took the view that there was no infringement of EU law, the complainant contacted the Ombudsman.

The Commission took the view that an exception to the right of free movement of workers applied. This exception applies in the case of employment in the public service and is provided for in Article 45(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The Commission acknowledged that a decision in this issue required a concrete assessment of the nature of the tasks and responsibilities of the non-presiding judge and it argued that it had made such an assessment. The Ombudsman noted that, as part of this assessment, the Commission had not contacted the French authorities in order to obtain further information about the post in question. The Ombudsman's initial proposal, therefore, was that the Commission should review its assessment of the infringement complaint and she suggested that the Commission should consult the French authorities. In replying to this proposal, the Commission maintained that it had sufficient information available to it when deciding the issue and that it was therefore unnecessary to contact the French authorities. Having considered its detailed reply to the proposal, the Ombudsman accepted that in this case the Commission did have sufficient information on which to base its decision. She therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration on the part of the Commission.

Päätös asiassa OI/9/2014/MHZ - Ehdotuksia Frontexin yhteisten palautusoperaatioiden valvonnan parantamiseksi

Maanantaina | 04 toukokuuta 2015

EU:n maahanmuuttopolitiikkaan sisältyy kolmansista maista tulevien laittomien maahanmuuttajien (turvapaikanhakijat, joiden hakemus on hylätty, ja henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa oleskelulupaa) vapaaehtoinen paluu tai palautus. Jo luonteensakin puolesta palautusoperaatioihin saattaa liittyä vakavia perusoikeuksien loukkauksia. Tässä oma-aloitteisessa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten Frontex palautusoperaatioiden koordinoijana varmistaa palautettavien henkilöiden perusoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen.

Oikeusasiamies tarkasteli Frontexin ja sen perusoikeusvastaavan toimittamia näkemyksiä asiasta, tarkasti Frontexin asiakirjoja ja sai Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsenten, Euroopan unionin perusoikeusviraston, YK:n pakolaisviraston ja useiden kansalaisjärjestöjen toimittamia kannanottoja. Hän havaitsi, että vaikka paljon on tehtykin, Frontexin on lisättävä palautusoperaatioihin liittyvän työnsä avoimuutta, tehtävä muutoksia menettelysääntöihinsä sellaisissa asioissa kuin terveystarkastukset ja voimankäyttö sekä oltava enemmän yhteydessä jäsenvaltioihin. Frontexin on tehtävä kaikki voitavansa palautusoperaatioiden riippumattoman ja tehokkaan valvonnan edistämiseksi.

Oikeusasiamies päättää tutkimuksensa antamalla Frontexille sarjan ehdotuksia siitä, miten se voi tehdä operaatioihinsa lisäparannuksia näissä asioissa.