Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Näytetään 1–20 yhteensä 78 tuloksesta

Decision in case 1171/2013/TN on the work of the European Aviation Safety Agency (EASA) on the EU rules on flight and duty time limitations and rest requirements for commercial airline transport

Torstaina | 05 marraskuuta 2015

The complaint, which was submitted by the British Air Line Pilots' Association, relates to the EU rules on flight and duty time limitations and rest requirements for commercial airlines. More specifically, it concerns the manner in which EASA had conducted its process to update these rules. The complainant contended (i) that scientific advice should have had a more prominent role in the rulemaking process; (ii) that EASA had failed to provide evidence of the qualifications of the members of the rulemaking group; and (iii) that EASA did not deal adequately with conflict of interest issues.

The Ombudsman found no maladministration by EASA as regards the role of scientific advice in the rulemaking process. As regards the issue of how EASA manages possible conflicts of interest in the rulemaking groups, the Ombudsman found that its policy for mitigating such conflicts in the case of its own staff had been changed and that this revised approach is now being applied also to experts in the rulemaking groups. On this basis the Ombudsman concluded that she did not have to inquire further into that issue. Finally, EASA accepted the Ombudsman's recommendation to provide the complainant with anonymised information about the members of the rulemaking group. The Ombudsman therefore closed the case, encouraging EASA to adopt a more proactive approach to disclosing information available to it about the qualifications and expertise of members of the rulemaking group. She also flagged that she is considering looking into issues related to the work done by external experts for certain EU agencies.

Decision in case 272/2014/OV on the release by the European Aviation Safety Agency (EASA) of audit reports on aircraft maintenance organisations

Maanantaina | 19 lokakuuta 2015

The complainant made a request for public access to EASA's approval recommendation reports relating to foreign aircraft maintenance organisations in which non-compliance with certain personnel requirements was found. The EASA refused access on the basis of the need to protect its continued surveillance activity and the commercial interests of the organisations concerned. The complainant turned to the Ombudsman alleging that the EASA had wrongly refused access.

The Ombudsman took the view that the EASA should, in principle, grant access to redacted versions of the approval recommendation reports. Given that the complainant's request for access did not specify a certain period, she therefore made a solution proposal that, as provided for in Regulation 1049/2001, the EASA could confer with the complainant to find a fair solution so as to grant partial access to at least some (redacted) approval recommendation reports. The EASA accepted the Ombudsman's solution proposal and informed her that it had conferred with the complainant and agreed to assess the 3-year period preceding the complainant's request with a view to granting partial access to the relevant documents. The complainant was satisfied with this outcome and the Ombudsman closed the case.

Päätös asiassa 45/2015/PMC - Ilmiantokertomukseen liittyvät Euroopan petostentorjuntaviraston toimet

Tiistaina | 11 elokuuta 2015

Tapauksessa oli kyse Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toimista sen vastaanotettua ilmiantokertomuksen, jossa Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) yhdistettiin ilmailun turvallisuustutkintaraportin väitettyyn peukalointiin. Alustavan arvioinnin perusteella oikeusasiamies oli huolissaan OLAFin ilmeisestä päätöksestä luopua asian käsittelystä ja siirtää asia takaisin EASAlle, vaikka ilmiantaja oli päättänyt tietoisesti laatia kertomuksensa OLAFille eikä EASAlle. Oikeusasiamies asettui alustavasti sille kannalle, että tällainen päätös saattaisi vaikuttaa kielteisesti ilmiantoa koskevien säännösten yleiseen tehokkuuteen. Hän päätti näin ollen tutkia asiaa.

OLAFin asiakirja-aineiston tutkittuaan oikeusasiamies totesi, että OLAF oli pohtinut tutkimuksen aloittamista asianmukaisesti. Kävi niin ikään ilmi, ettei OLAF itse asiassa ollut lopettanut asian käsittelyä vaan se oli pyytänyt EASAa tutkimaan asiaa ja raportoimaan tutkimustensa tuloksista. OLAF oli varannut lisäksi itselleen oikeuden käynnistää virallinen tutkimus myöhemmin. Näin ollen oikeusasiamies totesi, että OLAF oli käsittelyt kantelijan ilmiantokertomuksen asianmukaisesti. Oikeusasiamies huomautti, että OLAFin olisi pitänyt ilmoittaa kantelijalle selvemmin, ettei asian siirtäminen EASAlle tarkoittanut sitä, ettei OLAF toteuttaisi mitään jatkotoimia asian suhteen. Oikeusasiamies esitti tältä osin lisähuomautuksen.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2093/2012/EIS against the European Commission

Torstaina | 09 heinäkuuta 2015

The case concerned the European Commission's handling of an infringement complaint related to air passenger rights. The complainant's flight from London to Sofia was cancelled because of heavy snowfall and he was re-routed via Munich. However, his flight was late arriving in Munich and he missed his connecting flight. The complainant thus had to spend the night there, and was not offered a hotel room by his carrier. Following contacts with the authorities in the UK and Germany, he submitted an infringement complaint to the Commission, alleging that the UK authorities were acting contrary to the relevant EU rules on air passenger rights.

The Commission argued that the problems were caused by 'extraordinary circumstances' which meant that, in line with the relevant EU Regulation, the complainant was not entitled to cash compensation. It subsequently also discontinued correspondence with the complainant.

The Ombudsman accepted the Commission's position as regards the existence of 'extraordinary circumstances' related to the snowfall. Thus, the complainant did not have a right to cash compensation. However, the complainant did have a "right to care" and should have been provided with hotel accommodation by the carrier. Given the carrier's failure to provide hotel accommodation, the Ombudsman believed that there had been an infringement of the duty of care. For this reason, the Ombudsman found the Commission's view, that there had not been an infringement of the duty of care, to be unconvincing.

The Ombudsman recommended to the Commission that, in dealing with such infringement complaints in future, it should take proper account of the carrier's duty of care to air passengers. As regards its decision to discontinue correspondence with the complainant, the Ombudsman did not agree with the Commission's view that his correspondence was "improper" and made another recommendation to the Commission in this regard.

The Commission accepted in principle the Ombudsman's second recommendation. While the Commission did not reject the Ombudsman's first recommendation, it is clear from its response that it does not share the Ombudsman's view regarding the extent of a carrier's duty of care to a passenger. In closing her inquiry , the Ombudsman dealt with this by way of a critical remark. She also forwarded her decision to Parliament's relevant committees, and to national ombudsmen, for information.

Päätös asiassa 1581/2013/ANA - Luettelo lentomatkustajien korvausoikeutta rajoittavista poikkeuksellisista olosuhteista

Keskiviikkona | 19 marraskuuta 2014

Lentomatkustajien oikeuksista annetussa asetuksessa säädetään, että lentomatkustajilla on oikeus saada korvausta, jos heidän lentonsa peruutetaan. Asetuksen mukaan lentoliikenteen harjoittajan ei tarvitse maksaa korvausta, jos se pystyy osoittamaan, että peruutus johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

Asia koski kansallisten täytäntöönpanoelinten laatimaa poikkeuksellisten olosuhteiden luetteloa (NEB-luettelo), jonka komissio on julkaissut verkkosivustollaan.

Kantelija on asianajotoimisto. Se kääntyi Euroopan oikeusasiamiehen puoleen ja väitti, että NEB-luettelon mukaan ”poikkeuksellisina olosuhteina” pidettävät tapahtumat ovat ristiriidassa matkustajien oikeuksista annetun asetuksen ja asiaan liittyvän oikeuskäytännön kanssa. Kantelija väitti, että koska NEB-luettelo on saanut uskottavuutta komission verkkosivustolla julkaisemisen ansiosta, kansalliset täytäntöönpanoelimet, lentoyhtiöt ja kansalliset tuomioistuimet ottavat sen huomioon ja epäävät matkustajilta korvauksen sen perusteella.

Oikeusmies tutki asiaa ja katsoi, että NEB-luettelon julkaiseminen komission verkkosivustolla aiheuttaisi ongelmia, jos (i) luettelon katsottaisiin johtavan kuluttajia harhaan todellisen alkuperänsä ja luonteensa suhteen tai (ii) luettelossa ei otettaisi asianmukaisesti huomioon matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen sisältöä. Oikeusasiamies esitti sen vuoksi sovintoratkaisuehdotuksen, johon sisältyi konkreettisia ehdotuksia komissiolle.

Komissio kuvasi vastauksessaan NEB-luetteloon tekemiään tarkennuksia ja antoi lisäselvityksiä. Kantelija oli tyytymätön komission vastaukseen. Oikeusasiamies katsoi kuitenkin, että komissio oli antanut riittävät selvitykset molempiin sovintoratkaisuehdotuksessa mainittuihin kohtiin. Näiden näkökohtien valossa oikeusasiamies ei havainnut komission syyllistyneen hallinnolliseen epäkohtaan. Oikeusasiamies päätti näin ollen asian käsittelyn.

Päätös asiassa 726/2012/FOR - Tutustuminen lentoturvallisuusviraston kokouspöytäkirjoihin

Keskiviikkona | 06 elokuuta 2014

Kantelu koski EASAa, joka ei ollut antanut sidosryhmille jäljennöksiä EASAn kansallisten viranomaisten neuvoa-antavan ryhmän kokouksen pöytäkirjasta. Kokouksessa oli käsitelty muutoksia kaupallisessa ilmakuljetuksessa noudatettaviin lento- ja työaikarajoituksiin sekä lepoaikavaatimuksiin.

Oikeusasiamies tutki asiaa ja totesi, että EASA teki virheen evätessään mahdollisuuden tutustua pöytäkirjaan. Oikeusasiamies laati näin ollen pöytäkirjojen julkistamista koskevan suositusluonnoksen. EASA päätti julkistaa pöytäkirjan ja sitoutui varmistamaan vastaavien pöytäkirjojen julkisuuden tulevaisuudessa.

Oikeusasiamies katsoi näin ollen, että EASA oli hyväksynyt hänen suositusluonnoksensa, ja päätti tutkimuksen.