Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hae tutkimuksia

Kanteluasia
Aikaväli
Asiasanat
Tai kokeile vanhoja avainsanoja (ennen vuotta 2016)

Näytetään 1–20 yhteensä 97 tuloksesta

Decision in case 541/2014/PMC concerning the European Commission's decision to co-finance, under different conditions, two simultaneous programmes promoting the sale of olive oil in third countries

Maanantaina | 11 huhtikuuta 2016

The complainant, a consortium of olive oil producers from Italy, complained to the Ombudsman concerning the Commission's decision to co-finance, under different conditions, two simultaneous programmes promoting the sale of olive oil outside the EU. In the complainant's view, inconsistencies between the terms of these programmes resulted in a competitive advantage for Spanish olive oil producers.

In the course of her inquiry, the Ombudsman found that the EU legislator had adopted new regulations with provisions on improved coordination of the two funding programmes, which implies that cases such as the present will not occur in the future. The Ombudsman thus considered the systemic aspect of the complaint to have been resolved. However, the Ombudsman found that she was not in a position to address the complainant's individual situation. She therefore closed the case.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 403/2014/MHZ against the European Commission

Tiistaina | 01 maaliskuuta 2016

The case concerned the European Commission's handling of an infringement complaint regarding the use of EU Cohesion funds in Poland in the field of infrastructure and the environment. The complainant, an eco-farmer, is concerned about the protection of the local environment and the appropriate use of EU funds. He submitted an infringement complaint to the Commission arguing that the public consultations process in Poland was not being conducted satisfactorily. He complained that the Commission had closed his complaint without proper examination of his submission.

The Ombudsman inquired into the complaint and suggested that the Commission should review its approach to verifying whether the Member States fully comply with the public consultations requirements in the case of projects supported by EU funds. She also suggested that the complainant's supporting evidence attached to his particular complaint to the Ombudsman be examined from the environmental perspective and that the Commission's Representation in Poland organise a meeting with the complainant to help him to understand the Commission's views more fully while allowing the Commission to better understand the complainant's concerns. The Ombudsman was satisfied with the Commission's reply to the first two suggestions. In the case of the third suggestion (a meeting with the complainant), the Ombudsman accepted the Commission's view that such a meeting might not be an efficient use of resources in relation to complaints already finalised; but she encouraged the Commission to keep open this possibility in the event of the complainant raising new issues in the future. The Ombudsman closed the case on this basis.  

Decision in case 2354/2013/ANA on the European Commission's handling of Ireland's changes to its Rural Development Plan

Keskiviikkona | 09 syyskuuta 2015

The Ombudsman inquiry stemmed from two related complaints, from an Irish Member of the European Parliament and an Irish farmer, concerning the European Commission's approval of a change, made by Irish authorities, to the eligibility criteria for granting aid to livestock farmers located in disadvantaged areas. The complainants alleged that the Commission, by approving the changes, failed to recognise that the Irish authorities were obliged to respect the principles of legitimate expectations and legal certainty.

The Ombudsman inquired into the issue and found that there was no maladministration by the Commission.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1348/2013/EIS against the European Commission

Keskiviikkona | 25 maaliskuuta 2015

The case concerned the method for calculating a quality index of durum wheat on the basis of which a premium was paid to farmers in the EU until 2009 under the Common Agricultural Policy. The premium was paid only in the case of durum wheat suitable for use in the manufacture of semolina and pasta products. The complainant wrote to the Commission and argued that the contested method was erroneous and had a distortive effect, but the Commission did not modify it. He complained to the European Ombudsman that the Commission had failed to provide him with an adequate reply. The Ombudsman inquired into the issue and found no maladministration by the Commission.

Access to documents

Keskiviikkona | 05 marraskuuta 2014

Päätös asiassa 1869/2013/AN - Viiveet tutustumisessa lähes 300 asiakirjaan

Maanantaina | 03 marraskuuta 2014

Asiassa oli kyse 18:sta asetuksen (EY) N:o 1049/2011 mukaisesti esitetystä hakemuksesta, jotka koskivat asiakirjoihin tutustumista. Pyydetyt asiakirjat liittyivät asetuksen (EY) N:o 540/2011 muuttamisessa sovellettuun menettelyyn. Ne esitti monikansallinen ryhmä, joka toimii muun muassa kasvinsuojeluratkaisujen alalla. Koska komissio katsoi, että pyyntöjen käsittely aiheutti merkittävää hallinnollista rasitusta ja haittaisi muiden tehtävien suorittamista, se ehdotti asetuksen 6 artiklan 3 kohdan perusteella, että pyydetyt asiakirjat annettaisiin tutustuttavaksi tietyn ajan kuluessa. Kantelija katsoi ehdotetun määräajan olevan kohtuuttoman pitkä.

Oikeusasiamies tutki asiaa ja totesi, että koska asiakirjojen antamisesta tutustuttavaksi vähitellen ei ollut sovittu, kantelija on voinut perustellusti katsoa komission evänneen asiakirjoihin tutustumisen. Komissio ei käsitellyt pyyntöjä asianmukaisten määräaikojen kuluessa. Oikeusasiamies katsoi kuitenkin, että komissio oli käsitellyt pyynnöt kohtuullisessa ajassa, kun otetaan huomioon olosuhteet. Oikeusasiamies totesi näin ollen, ettei komission toiminnassa ollut hallinnollista epäkohtaa.

Oikeusasiamies totesi lisähuomautuksessaan, että tietyt pyydetyt asiakirjat oli ilmeisesti laadittu lainsäädäntömenettelyn yhteydessä, joten ne olisi ollut asetettava suoraan yleisön saataville. Jos näin olisi tehty, kantelijan ei olisi tarvinnut esittää kyseisiin asiakirjoihin tutustumista koskevia erityisiä hakemuksia asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 730/2014/DK against the European Commission

Torstaina | 28 elokuuta 2014

The case concerned the European Commission's refusal to grant public access to a document concerning Italy's olive oil stocks for the marketing year 2013-2014.

The Ombudsman carried out an inspection of the document in question, as held by the Commission. She found that the document contained commercially sensitive data and therefore the Commission was right to refuse its disclosure. She therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1717/2012/ER against the European Commission

Perjantaina | 23 toukokuuta 2014

The case concerns the European Commission's decision to close two infringement complaints against Italy regarding the correct implementation of EU legislation on the common catalogue of agricultural plant species varieties. The key issue was whether a person, who was late in seeking a renewal of the acceptance of a particular variety in the catalogue, should be required to make a fresh application or have a late renewal application accepted. Making a fresh application, as opposed to a renewal application, would involve quite significant effort and expense; in particular, it would require undergoing a new 'value for cultivation and use' (VCU) test. The complainant, a stakeholder in an Italian agricultural enterprise, alleged that the arguments put forward by the Commission in support of its decision were not convincing.

After a thorough investigation, the European Ombudsman concluded that the arguments relied upon by the Commission were convincing. Its main argument was that it would not be proportionate to ask for a new VCU test in the case of late requests for renewal of the acceptance of a plant variety in the national catalogue. The Ombudsman also noted that the alleged infringement concerned the very specific case of two durum wheat varieties and that the legal issue behind the complaint was highly controversial. In all the circumstances, and having regard also to the margin of appreciation enjoyed by the Commission in the case of infringement complaints, the Ombudsman was persuaded by the position adopted by the Commission. She therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Handling of an infringement complaint

Perjantaina | 04 huhtikuuta 2014

Handling of an infringement complaint

Perjantaina | 04 huhtikuuta 2014

Access to documents

Tiistaina | 29 lokakuuta 2013

Päätös asiassa 828/2010/JF - Pyyntöön ei vastattu ajallaan

Tiistaina | 24 syyskuuta 2013

Kantelija on Ranskaan sijoittautunut kansalaisjärjestö, joka toteutti EU:n rahoitusta saaneen hankkeen Angolassa komission Luandan (silloisen) edustuston valvonnassa. Kun kantelija havaitsi, ettei hankkeen suunniteltuja tuloksia voitu saavuttaa asetetuissa määräajoissa, se pyysi lähetystöltä jatkoaikaa osapuolten allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Edustusto ei kuitenkaan pystynyt tekemään pyynnöstä päätöstä ennen hankkeen sopimuksen mukaista päättymistä, koska kantelija ei ollut väitetysti toimittanut ajallaan sopimuksessa asetettujen vaatimusten mukaista pyyntöä. Kantelija oli asiasta eri mieltä ja kanteli Euroopan oikeusasiamiehelle.

Oikeusasiamiehen tutkimuksessa paljastui, että kantelija oli esittänyt pyyntönsä asianmukaisesti ja että edustusto oli käsitellyt sen tavalla, jota olisi voitu pitää huolimattomana. Näin ollen edustuston toiminnassa on voinut olla hallinnollinen epäkohta, jonka seurauksena EU:n olisi maksettava korvauksia sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun perusteella. Oikeusasiamies ehdotti näin ollen sovintoratkaisuna, että komissio harkitsisi korvausten maksamista kantelijalle. Komissio suostui korvaamaan kantelijalle lähes 48 000 EUR, mihin oikeusasiamies oli tyytyväinen. Komissio kieltäytyi kuitenkin maksamasta kantelijalle ja sen paikalliselle yhteistyökumppanille hankkeen sopimuksen mukaisen päättymisen jälkeen aiheutuneita kuluja. Oikeusasiamies esitti näin ollen täydentävän sovintoratkaisuehdotuksen.

Komissio suostui lopulta korvaamaan hankkeen päättymisen jälkeen aiheutuneet kulut, mutta vain kantelijan yhteistyökumppanille. Kantelijan kohdalla komissio teki vastaehdotuksen, jossa se esitti, missä laajuudessa olisi valmis korvaamaan kulut. Oikeusasiamies kehotti komissiota osoittamaan vielä olevansa sitoutunut hyvään hallintoon ja suorittamaan viipymättä kantelijan kuluista maksettavien korvausten maksamatta oleva määrä vastaehdotuksensa mukaisesti. Oikeusasiamies teki tätä koskevan lisähuomautuksen ja päätti asian käsittelyn.