• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Strategia

Toimikauden strategia

Euroopan unionin oikeusasiamiehen strategia - ”Kohti vuotta 2019”

Oikeusasiamiestä pidetään kaikkialla maailmassa demokratian ja oikeusvaltion tunnusmerkkinä. Se toimii hallituksen ja julkishallinnon toimivallan riippumattomana vahtina. Samalla se käsittelee kansalaisten kantelut ja suojelee kansalaisten oikeuksia riippumattomana, helposti lähestyttävänä ja puolueettomana virastona perinteisen tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolella.

Kun oikeusasiamiehen virasto perustettiin Euroopan unionissa vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksen pohjalta, sen tarkoituksena oli syventää EU:n toimielinten demokraattista legitiimiyttä. Sen perustamisen taustalla oli myös EU:n toimielinten lisääntynyt vaikutus jäsenvaltioiden kansalaisten arkielämään, minkä vuoksi oli varmistettava, että toimielimet eivät käytä valtuuksiaan epäoikeudenmukaisella, lainvastaisella tai mielivaltaisella tavalla.

Euroopan oikeusasiamiehen toimiston toiminnassa alkaa pian kolmas vuosikymmen. Euroopan parlamentti valitsi minut viime vuonna oikeusasiamieheksi ja seuraan tässä tehtävässä Jacob Södermanin ja Nikiforos Diamandouroksen jalanjälkiä.

Edeltäjäni paransivat EU:n hallinnon tietämystä uudesta toimielimestä. He saivat aikaan merkittäviä parannuksia julkishallinnon tehokkuuteen, avoimuuteen ja luotettavuuteen hyödyntämällä kykyjään ja vaikutusvaltaansa sekä pätevän ja asioihin perehtyneen henkilöstön tukea. He pystyivät myös korjaamaan epäkohtia niiden tuhansien yksityishenkilöiden, kansalaisyhteiskunnan jäsenten ja yritysten hyväksi, joita EU:n toimielimet olivat kohdelleet huonosti.

Tehtäväni ja tavoitteeni on nyt viedä Euroopan oikeusasiamiehen virasto seuraavalle vaikutusvallan, merkittävyyden ja tehokkuuden tasolle. Tähän tavoitteeseen pyritään näillä sivuilla kuvatulla vuoteen 2019 ulottuvalla strategialla. Strategian pohjana ovat vuoropuhelut, joita olen käynyt useiden kuukausien ajan niin oman henkilöstön kuin monien kansalaisyhteiskunnan ja liike-elämän edustajien sekä EU:n toimielinten johtajien ja Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteena on, että hyödynnämme resurssejamme mahdollisimman strategisesti ja tunnistamme EU:n julkisen hallinnon alat, joihin pystymme vaikuttamaan tehokkaimmin.

Emily O'Reilly

Marraskuu 2014

Lue lisää...