• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Verkossa käytettävissä olevien julkisten rekisterien periaate

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Vuonna 2017 Euroopan oikeusasiamies päätti edistää verkossa käytettävissä olevien julkisten rekisterien periaatetta antamalla seuraavat määräykset:

8.1 EU:n hallinnon johdonmukaisuuden, moitteettoman varainhoidon ja kuluttajien palvelemisen edistämiseksi Euroopan oikeusasiamies ryhtyy toimiin edistääkseen EU:n hallinnon yhteisen julkisten asiakirjojen ja tietojen rekisterin ja/tai portaalin käyttöä.

8.2 Edellä mainittujen toimien tuloksia odoteltaessa oikeusasiamies panee verkossa käytettävissä olevien julkisten rekisterien periaatteen oman organisaationsa osalta täytäntöön seuraavasti: julkaistaan keskeisiä toiminta-alueita koskevat asiakirjat verkkosivuston Tapaukset-osiossa, julkaistaan suoraan ja kokonaisuudessaan kaikki strategiaan, politiikkaan ja korkean tason johtoon liittyvät asiakirjat sekä julkaistaan asiakirjojen arkistointia koskeva suunnitelma.

(Euroopan oikeusasiamiehen 13. maaliskuuta 2017 antaman, rekisterien hallintaa Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa koskevan päätöksen 8 artiklan 2 kohta)

Päätöksen 8 artiklan 2 kohdan täytäntöön panemiseksi Euroopan oikeusasiamies julkaisee seuraavan aineiston:

Kysymyksiin vastaa prosessinhallinta- ja tutkimusyksikkömme 5.