• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Euroopan hyvän hallintotavan säännöstö

Syyskuun 6. päivänä 2001 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jolla otettiin käyttöön hyvän hallintotavan säännöstö, jota Euroopan unionin toimielinten ja laitosten sekä niiden hallintojen ja virkamiesten tulee noudattaa suhteissaan kansalaisiin.

Säännöstössä on otettu huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskäytännön sisältämät eurooppalaisen hallinto-oikeuden periaatteet ja lisäksi se on saanut inspiraationsa kansallisista lainsäädännöistä.

Lausunto

EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden kansallisten oikeusasiamiesten kuudennessa seminaarissa Strasbourgissa (14. - 16. lokakuuta 2007) hyväksytty lausunto

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto on laatinut tämän lausunnon lisäämään tietoisuutta oikeusasiamiesten työn EU-ulottuvuudesta ja selkeyttämään käsityksiä heidän tarjoamistaan palveluista niille, jotka kantelevat Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista kysymyksistä.

Kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet ovat keskeisessä asemassa varmistamassa, että EU:n kansalaiset ja asukkaat tietävät oikeutensa ja osaavat käyttää niitä. Yhdessä Euroopan oikeusasiamiehen kanssa he muodostavat Euroopan oikeusasiamiesten verkoston.

Euroopan oikeusasiamiesten verkosto on vapaaehtoinen yhteistyöelin, jonka muodostavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset oikeusasiamiehet ja vastaavat elimet, ehdokasvaltioiden sekä Islannin ja Norjan kansalliset oikeusasiamiehet, Euroopan oikeusasiamies ja Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta. Saksassa kansallisen ja alueellisen tason vetoomusvaliokunnat ovat oikeusasiamiesten kaltaisessa asemassa. Ne ovat mukana verkostossa.