• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Oikeusasiamies: etiikka ja käytänteet

Oikeusasiamies: etiikka ja toiminta

Emily O'Reilly hyväksyi oikeusasiamiehen ohjesäännön 5. helmikuuta 2015. Tämä aloite osoittaa hänen sitoutumisensa avoimuuteen ja eettiseen toimintaan. Se heijastaa myös hänen vahvaa luottamustaan siihen, että unionin toimielimet voivat saada kansalaisten luottamuksen takaisin ainoastaan tarjoamalla ihmisläheistä, vastuuvelvollista ja avointa palvelua, joka on kaikkein korkeimpien eettisten normien mukaista.

Oikeusasiamiehen strategiassa, joka esiteltiin asiakirjassa Kohti vuotta 2019 sitoudumme ryhtymään sanoista tekoihin ja esimerkiksi noudattamaan toiminnassamme täysimääräisesti riippumattomuuden ja vastuuvelvollisuuden periaatteita. Oikeusasiamiehen verkkosivuston osaan Etiikka ja toiminta kuuluvalla materiaalilla pyritään vastaamaan tähän sitoumukseen.

Ohjesäännön ja oikeusasiamiehen ilmoittamien taloudellisten sidosten lisäksi tässä osassa on tiedot virkamatka- ja edustuskuluista. Yhdessä muiden oikeusasiamiehen sivustolla julkaistujen tietojen kanssa nämä tiedot antavat selkeän käsityksen oikeusasiamiehen toiminnasta ja varojen käytöstä.

Lue lisää...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007