• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Hallinto-oikeus

EU:n hallinnollisia menettelyjä koskevat mallisäännöt

EU:n hallinto-oikeutta käsittelevä tutkimusverkosto ReNEUAL (Research Network on EU Administrative Law) julkaisi 1. syyskuuta 2014 EU:n hallinnollisia menettelyjä koskevat mallisäännöt. Ne ovat saatavana ReNEUAL:n verkkosivustolla: www.reneual.eu.

Euroopan oikeusasiamies tuki ReNEUAL:n hanketta useiden vuosien ajan. ReNEUAL:n ohjauskomitean kanssa vuonna 2010 pidetyn kokouksen jälkeen oikeusasiamies isännöi maaliskuussa 2012 konferenssia, jossa ReNEUAL:n jäsenet kertoivat ajatuksestaan laatia säännöt, jotka olisivat mielekkäät sekä säädösehdotuksena että vakuuttavana yhteenvetona voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyvistä periaatteista. Hankkeen edetessä oikeusasiamiehen henkilöstön jäsenet antoivat tietoja, kommentoivat luonnoksia ja osallistuivat aktiivisesti kahteen vuonna 2013 pidettyyn konferenssiin.

Toukokuussa 2014 ReNEUAL esitteli työnsä tulokset oikeusasiamiehelle toisessa yhteisessä konferenssissa. ReNEUAL:n työryhmä otti konferenssissa käydyt keskustelut huomioon mallisääntöjä koskevan tekstin viimeistelyssä.

Oikeusasiamies totesi toukokuussa 2014 pidetyn konferenssin päätöspuheenvuorossaan seuraavaa:

EU:n hallinto-oikeutta käsittelevä tutkimusverkosto on tehnyt valtavan työn ja saanut sen onnistuneesti päätökseen viiden vuoden kuluessa verkoston perustamisesta. Tällä työllä on lisätty sen hallinnollisen kehyksen näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä, jonka mukaisesti EU:n toimielimet hoitavat tehtäviään. Olen vakuuttunut, että tämä työ voi auttaa pitkällä aikavälillä merkittävästi EU:n toimielimiä tekemään parhaansa ja toimimaan oikeudenmukaisesti, avoimesti, tehokkaasti ja siten, että asianomaiset osapuolet ja kansalaiset yleensä voivat osallistua päätöksentekoon.

ReNEUAL:n mallisäännöt ovat oikeusasiamiehelle arvokas innoituksen lähde, kun hän toteuttaa tehtäväänsä ja palvelee demokratiaa yhteistyössä Euroopan unionin toimielinten kanssa tehokkaamman, vastuullisemman, avoimemman ja eettisemmän hallinnon luomiseksi.