Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Evropska varuhinja človekovih pravic začenja javno posvetovanje v zvezi s preglednostjo pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb

Posvetovanje je končano.

Ozadje

Evropska varuhinja človekovih pravic je 29. julija 2014 zoper Evropsko komisijo začela preiskavo na lastno pobudo v zvezi s preglednostjo pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb ter udeležbo javnosti v njih (OI/10/2014/RA). To javno posvetovanje se nanaša na navedeno preiskavo[1].

Izid pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb bi lahko znatno vplival na življenje državljanov. Cilj preiskave varuhinje človekovih pravic je pomagati zagotoviti, da bo lahko javnost spremljala napredek teh pogajanj in prispevala k oblikovanju njihovega izida.

Vprašanja in predlogi za Komisijo

Komisija si je v skladu s predlogi Evropskega parlamenta dejansko prizadevala za povečanje preglednosti pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb ter spodbujanje udeležbe javnosti. Vendar so nekateri posamezniki in organizacije kljub tem prizadevanjem izrazili nezadovoljstvo. Evropska varuhinja človekovih pravic je zato Komisijo pozvala, naj do 31. oktobra 2014 predloži svoje stališče o nekaterih vprašanjih in predlogih iz dopisa o uvedbi te preiskave.

Poziv k predložitvi prispevkov

To posvetovanje vsakomur omogoča, da izrazi svoje stališče o vprašanjih, ki so se pojavila med preiskavo na lastno pobudo. Evropska varuhinja človekovih pravic bo prejete pripombe proučila in nato predstavila sklop dodatnih predlogov, ki bi jih morala Komisija upoštevati med pogajanji. Ker je ciljni datum zaključka njene preiskave 31. december 2014, vas varuhinja poziva, da do 31. oktobra 2014 odgovorite na naslednja vprašanja:

  1. Katere konkretne ukrepe bi lahko Komisija po vašem mnenju sprejela za povečanje preglednosti pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb? Kje konkretno vidite možnosti za izboljšanje? (Odgovori naj bodo čim bolj konkretni, upoštevajte pa tudi izvedljivost svojih predlogov glede na časovni ovir pogajanj. Zelo koristno bi bilo, če bi svoje predloge razvrstili po pomembnosti.)
  2. Navedite primere dobre prakse, ki ste jo spoznali na tem področju (npr. v določenem generalnem direktoratu Komisije ali drugih mednarodnih organizacijah) in bi jo lahko po vašem mnenju uporabljali vsi oddelki Komisije.
  3. Pojasnite, kako bi lahko po vašem mnenju večja preglednost vplivala na izid pogajanj?

Upoštevajte, da se to javno posvetovanje ne nanaša na vsebino pogajanj. Prav tako ni namenjeno reševanju posameznih težav, kot so določene zavrnitve dostopa do dokumentov. Takšne primere lahko predložite evropski varuhinji človekovih pravic kot pritožbe.

Vaši prispevki

Vaše pripombe bomo lahko upoštevali le, če jih boste predložili do 31. oktobra 2014.

Po elektronski pošti na naslov:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10;

po pošti na naslov: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, Francija

ali

po faksu: +33 (0)388179062.

Na začetku svoje pripombe jasno navedite „Posvetovanje o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb“.

Pripombe lahko predložite v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU.

Evropska varuhinja človekovih pravic bo v okviru preiskovalnega postopka vse prejete pripombe predložila Komisiji. Objavi jih lahko tudi na spletu. Avtorji, ki ne želijo, da bi bilo njihovo ime oziroma njihov prispevek objavljen, naj to zapišejo in ustrezno utemeljijo. V tem primeru jih prosimo, naj predložijo povzetek, ki ni zaupne narave, da ga bomo poslali Komisiji in ga bomo lahko objavili na spletni strani evropske varuhinje človekovih pravic.

Za dodatne informacije se obrnite na Rosito Agnew, koordinatorko za preiskave na lastno pobudo v uradu evropske varuhinje človekovih pravic (tel. +32 22842542).[1] Druga preiskava na lastno pobudo v zvezi z isto zadevo (OI/11/2014/RA) je bila uvedena zoper Svet EU. Dodatne informacije so na voljo tukaj.