Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Ombudsmanul European lansează consultări publice în legătură cu transparența negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

Această consultare s-a încheiat.

Context

La 29 iulie 2014, Ombudsmanul European a deschis o anchetă din proprie inițiativă adresată Comisiei Europene vizând transparența și participarea publică în legătură cu negocierile privind TTIP (OI/10/2014/RA). Prezenta consultare publică se referă la ancheta respectivă[1].

Rezultatul negocierilor privind TTIP ar putea avea un impact semnificativ asupra vieților cetățenilor. Scopul anchetei Ombudsmanului este să permită publicului să urmărească progresul acestor negocieri și să contribuie la modelarea rezultatului acestora.

Întrebări și propuneri adresate Comisiei

În conformitate cu sugestiile formulate de Parlamentul European, Comisia Europeană a depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți transparența procesului de negociere privind TTIP și pentru a promova participarea publică. În pofida acestor eforturi, unele persoane și organizații și‑au exprimat nemulțumirea. În aceste condiții, Ombudsmanul a solicitat Comisiei să prezinte, până la 31 octombrie 2014, opiniile sale cu privire la anumite întrebări și propuneri incluse în scrisoarea de deschidere a anchetei.

Invitație la transmiterea de contribuții

Prezenta consultare oferă oricărei persoane ocazia de a-şi face cunoscute opiniile cu privire la problemele ridicate de ancheta din proprie inițiativă. Ombudsmanul va lua în considerare contribuțiile primite înainte de a prezenta o serie de sugestii suplimentare pe care Comisia Europeană ar trebui să le ia în considerare pe măsură ce avansează negocierile. Întrucât termenul‑limită pentru încheierea anchetei Ombudsmanului este 31 decembrie 2014, Ombudsmanul vă invită să răspundeți la următoarele întrebări până la 31 octombrie 2014:

  1. Vă rugăm să ne transmiteți opiniile dumneavoastră cu privire la măsurile concrete pe care Comisia le poate adopta pentru a face negocierile TTIP mai transparente. Unde anume considerați că pot fi aduse îmbunătățiri? (Vă rugăm să formulați răspunsurile dumneavoastră într-un mod cât mai concret posibil și, de asemenea, să țineți seama de fezabilitatea sugestiilor dumneavoastră, având în vedere perioada de desfășurare a negocierilor. Ar fi de un real folos dacă ați putea formula sugestiile dumneavoastră în ordinea priorității.)
  2. Vă rugăm să dați exemple de bune practici întâlnite de dumneavoastră în acest domeniu (de exemplu, în anumite direcții generale ale Comisiei sau alte organizații internaționale) care considerați că ar putea fi aplicate la nivelul întregii Comisii Europene.
  3. Vă rugăm să explicați în ce măsură, în opinia dumneavoastră, o mai mare transparență ar putea afecta rezultatul negocierilor.

Vă rugăm să rețineți că această consultare publică nu are legătură cu fondul negocierilor. Aceasta nu își propune nici să soluționeze probleme individuale, precum anumite refuzuri de acces la documente. Astfel de cazuri pot fi transmise Ombudsmanului sub formă de plângeri.

Cum puteți contribui

Observaţiile dumneavoastră vor putea fi luate în considerare dacă sunt transmise până la 31 octombrie 2014.

Prin e-mail:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

sau

prin poștă: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

sau

prin fax: +33 (0)3 88 17 90 62.

Vă rugăm să menționați clar „consultare privind TTIP” la începutul contribuției dumneavoastră.

Contribuțiile pot fi transmise în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.

În cadrul procedurii de anchetă, Ombudsmanul va transmite Comisiei toate contribuțiile primite. De asemenea, Ombudsmanul le poate publica online. Contribuitorii care consideră că numele lor nu ar trebui publicat și/sau că observațiile lor nu ar trebui făcute publice vor preciza acest lucru și vor explica motivele. În al doilea caz, contribuitorii sunt invitaţi să trimită un rezumat neconfidențial care va fi transmis Comisiei și care poate fi publicat pe site-ul Ombudsmanului.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, o puteți contacta pe doamna Rosita Agnew, coordonator pentru anchete din proprie inițiativă la Ombudsman (tel: +32 2 284 25 42).[1] O a doua anchetă din proprie inițiativă cu privire la același subiect (OI/11/2014/RA) a fost deschisă împotriva Consiliului UE. Informații suplimentare sunt disponibile aici.