Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas ombuds paziņo par sabiedrisko apspriešanu saistībā ar Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) sarunu pārredzamību

Šī apspriešana ir beigusies.

Priekšvēsture

Eiropas ombuds 2014. gada 29. jūlijā sāka izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas pret Eiropas Komisiju par pārredzamību un sabiedrības dalību TTIP sarunās (OI/10/2014/RA). Pašreizējā sabiedriskā apspriešana attiecas uz šo izmeklēšanu[1].

TTIP sarunu iznākumam var būt ievērojama ietekme uz iedzīvotāju dzīvi. Ombuda izmeklēšanas mērķis ir palīdzēt nodrošināt, lai sabiedrība var sekot šo sarunu virzībai un sniegt ieguldījumu to iznākumā.

Jautājumi un ieteikumi Komisijai

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta ieteikumus, Komisija ir pielikusi patiesas pūles, lai uzlabotu TTIP sarunu procesa pārredzamību un sekmētu sabiedrības dalību. Tomēr dažas personas un organizācijas ir paudušas neapmierinātību. Ņemot to vērā, ombuds lūdza Komisiju līdz 2014. gada 31. oktobrim izteikt savu viedokli par konkrētiem jautājumiem un ieteikumiem, kas minēti vēstulē, kuras dēļ šī izmeklēšana tika uzsākta.

Aicinājums sniegt ieguldījumu

Šī apspriešana ikvienam sniedz iespēju paust savu viedokli par jautājumiem, kas izmeklēšanas pēc paša iniciatīvas rezultātā ir kļuvuši aktuāli. Ombuds izskatīs ieteikumus, kas saņemti pirms iepazīstināšanas ar turpmākajiem ieteikumiem, kas Komisijai jāņem vērā, turpinoties sarunām. Tā kā plānotais beigu datums ombuda izmeklēšanai ir 2014. gada 31. decembris, ombuds aicina līdz 2014. gada 31. oktobrim atbildēt uz turpmāk minētajiem jautājumiem.

  1. Lūdzu, sniedziet savu viedokli par konkrētiem pasākumiem, ko Komisija varētu veikt, lai TTIP sarunas būtu pārredzamākas. Konkrēti, kur redzat iespējas veikt uzlabojumus? (Mēs lūdzam sniegt pēc iespējas konkrētas atbildes, kā arī apsvērt ieteikumu izpildes iespējas, ņemot vērā sarunu termiņu. Visnoderīgāk būtu, ja ieteikumi tiktu sakārtoti prioritārā secībā.)
  2. Lūdzu, sniedziet labākās prakses piemērus attiecībā uz to, ar ko esat saskāries(-usies) šajā jomā (piemēram, kādā no Komisijas ģenerāldirektorātiem vai citās starptautiskās organizācijās) un ko uzskatāt par piemērotu, lai Komisija to varētu izmantot.
  3. Lūdzu, izklāstiet savu viedokli par to, kā lielāka pārredzamība varētu ietekmēt sarunu iznākumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī sabiedriskā apspriešana neattiecas uz sarunu būtību. Tāpat ar to nav paredzēts risināt individuālas problēmas, piemēram, specifiskus piekļuves atteikumus dokumentiem. Šādas lietas var tikt iesniegtas ombudam kā sūdzības.

Kā sniegt ieguldījumu

Jūsu komentārus būs iespējams ņemt vērā, ja tie tiks iesniegti līdz 2014. gada 31. oktobrim

pa e-pastu:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

vai

ar vēstuli, nosūtot to uz adresi: European Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France,

vai

pa faksu: +33 (0)3 88 17 90 62.

Savu ieteikumu sākuma daļā, lūdzu, skaidri norādiet “TTIP apspriešana”.

Ieteikumus var iesniegt jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.

Ombuds izmeklēšanas procedūras ietvaros pārsūta Komisijai visus saņemtos ieteikumus. Ombuds tos arī var publicēt tiešsaistē. Ieteikumu sniedzējiem, kuri nevēlas, lai viņu vārdu un uzvārdu publicē un/vai viņu komentārus dara publiski pieejamus, tas ir jānorāda, kā arī jāsniedz pamatojums. Šādā gadījumā ieteikumu sniedzēji tiek aicināti iesniegt kopsavilkumu, kas nav konfidenciāls un kuru pārsūta Komisijai, kā arī var publicēt Ombuda tīmekļa vietnē.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu, sazinieties ar Rosita Agnew, kura ir Ombuda izmeklēšanas pēc paša iniciatīvas koordinatore (tālr.: +32 2 284 25 42).[1] Otru izmeklēšanu pēc paša iniciatīvas par to pašu jautājumu (OI/11/2014/RA) ombuds uzsāka pret ES Padomi. Plašāka informāciju atrodama šeit.