Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europos ombudsmenė pradeda viešas konsultacijas dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) derybų skaidrumo

Konsultacijos baigtos.

Įvadinė informacija

2014 m. liepos 29 d. Europos ombudsmenė Emily O'Reilly pradėjo tyrimą savo iniciatyva Europos Komisijos atžvilgiu dėl TPIP derybų skaidrumo ir visuomenės dalyvavimo tame procese (OI/10/2014/RA). Šios viešos konsultacijos yra susijusios su tuo tyrimu[1].

TPIP derybų rezultatai gali turėti didelį poveikį piliečių gyvenimui. Ombudsmenės tyrimo tikslas – padėti užtikrinti, kad visuomenė galėtų stebėti tokių derybų pažangą ir prisidėti prie jų rezultatų.

Klausimai ir pasiūlymai Komisijai

Atsižvelgdama į Europos Parlamento pasiūlymus, Komisija iš tiesų siekia didinti TPIP derybų proceso skaidrumą ir skatinti visuomenės dalyvavimą. Nepaisant šių pastangų, kai kurie asmenys ir organizacijos išreiškė nepasitenkinimą. Atsižvelgdama į tai Ombudsmenė paprašė Komisijos iki 2014 m. spalio 31 d. pateikti savo nuomonę dėl tam tikrų klausimų ir pasiūlymų, išdėstytų rašte, kuriuo pradedamas šis tyrimas.

Kvietimas teikti nuomones

Konsultacijos kiekvienam suteikia galimybę išdėstyti savo nuomonę apie klausimus, iškeltus per tyrimą savo iniciatyva. Prieš pateikdama tolesnius pasiūlymus, į kuriuos Komisija turėtų atsižvelgti derybų procese, Ombudsmenė įvertins gautas nuomones. Kadangi numatyta galutinė Ombudsmenės tyrimo data yra 2014 m. gruodžio 31 d., Ombudsmenė ragina Jus į toliau pateiktus klausimus atsakyti iki 2014 m. spalio 31 d.

  1. Pateikite savo nuomonę, kokių konkrečių priemonių Komisija gali imtis, kad TTIP derybos taptų skaidresnės. Kur konkrečiai matote galimybių gerinti padėtį? (Norėtume, kad Jūsų atsakymai būtų kuo konkretesni ir kad, atsižvelgdami į derybų grafiką, įvertintumėte, ar Jūsų pasiūlymus įmanoma įgyvendinti. Būtų labai gerai, jei pasiūlymus išdėstytumėte prioritetine tvarka).
  2. Pateikite geriausios patirties pavyzdžius, su kuriais Jums teko susidurti šioje srityje (pavyzdžiui, konkrečiame Komisijos generaliniame direktorate ar kitose tarptautinėse organizacijose) ir kurie galėtų būti taikomi visoje Komisijoje.
  3. Paaiškinkite, kaip, Jūsų nuomone, didesnis skaidrumas galėtų paveikti derybų rezultatus.

Atkreipiame dėmesį, kad šios viešos konsultacijos nėra susijusios su derybų turiniu. Be to, jomis nesiekiama spręsti atskiras problemas, tokias kaip konkretus atsisakymas suteikti galimybę susipažinti su dokumentais. Tokiais atvejais Ombudsmenei galima teikti skundus.

Kaip teikti nuomones?

Į Jūsų pastabas galėsime atsižvelgti, jei jos bus pateiktos iki 2014 m. spalio 31 d.

Elektroniniu paštu:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

arba

siunčiant laišką adresu: Europos Ombudsmenas, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, France

arba

faksu: +33(0)88 17 90 62

Savo nuomonės pradžioje aiškiai nurodykite „Konsultacijos dėl TTIP“.

Nuomonės gali būti pateiktos bet kuria iš 24 oficialiųjų ES kalbų.

Pagal tyrimo procedūrą Ombudsmenė Komisijai persiųs visas gautas nuomones. Be to, Ombudsmenė jas gali paskelbti internete. Nuomonių autoriai, kurie mano, kad jų pavardė  ir (arba) kad jų pastabos neturėtų būti skelbiami viešai, turėtų tai nurodyti ir paaiškinti, kodėl. Tokiu atveju nuomonių autoriai raginami pateikti nekonfidencialią santrauką, kuri bus nusiųsta Komisijai ir kuri gali būti paskelbta Europos Ombudsmeno interneto svetainėje.

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos, susisiekite su Europos Ombudsmeno tyrimų savo iniciatyva koordinatore Rosita Agnew (tel.: +32 2 284 25 42).[1]  Antras tyrimas savo iniciatyva tuo pačiu klausimu (OI/11/2014/RA) buvo pradėtas ES Tarybos atžvilgiu. Daugiau informacijos galima rasti čia.