Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Az Európai Ombudsman nyilvános konzultációt indít a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) folyó tárgyalások átláthatósága ügyében

Ez a konzultáció már lezárult.

Előzmények

Az Európai Ombudsman 2014. július 29-én hivatalból indított vizsgálatot az Európai Bizottság ellen a TTIP-tárgyalások átláthatóságával és a nyilvánosság részvételével kapcsolatban (OI/10/2014/RA). A jelenlegi nyilvános konzultáció az említett vizsgálatra vonatkozik[1].

A TTIP-tárgyalások kimenetele jelentősen befolyásolhatja a polgárok életét. Az Ombudsman vizsgálatának célja, hogy a nyilvánosság nyomon tudja követni a tárgyalások alakulását és közreműködhessen a kimenetelük alakításában.

A Bizottsághoz intézett kérdések és javaslatok

Az Európai Parlament javaslataival összhangban az Európai Bizottság tényleges erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy fokozza a TTIP-tárgyalási folyamat átláthatóságát és ösztönözze a nyilvánosság részvételét. Az erőfeszítések ellenére azonban egyes magánszemélyek és szervezetek elégedetlenségüknek adtak hangot. Az Ombudsman mindezek fényében arra kérte a Bizottságot, hogy 2014. október 31-ig közölje a véleményét bizonyos kérdésekről és javaslatokról, amelyek a vizsgálatot elindító levélben találhatók.

Felhívás hozzászólások benyújtására

A konzultáció mindenkinek lehetőséget kínál arra, hogy véleményt mondjon a hivatalból indított vizsgálatban felvetett kérdésekről. Az Ombudsman először megvizsgálja a beérkezett hozzászólásokat, majd további javaslatokat nyújt be, amelyeket a Bizottságnak a tárgyalások előrehaladtával figyelembe kellene vennie. Mivel az ombudsmani vizsgálat befejezésének céldátuma 2014. december 31., az Ombudsman arra kéri a hozzászólókat, hogy 2014. október 31-ig válaszoljanak az alábbi kérdésekre:

  1. Kérjük, írja le, hogy Ön szerint a Bizottság milyen konkrét intézkedésekkel tehetné átláthatóbbá a TTIP-tárgyalásokat? Ön melyik területen érzi kifejezetten szükségesnek a változtatást? (Kérjük, hogy a válaszaiban törekedjen a lehető legkonkrétabb megfogalmazásra, és vegye figyelembe a javaslatok megvalósíthatóságát is, tekintettel a tárgyalások időbeli kereteire. Sokat segítene, ha a javaslatait fontossági sorrend szerint tüntetné fel.)
  2. Kérjük, adjon példákat az e téren (például a Bizottság egyes főigazgatóságainál vagy nemzetközi szervezeteknél) tapasztalt bevált módszerekre, amelyeket Ön szerint a Bizottságnál is széles körben lehetne alkalmazni.
  3. Fejtse ki, hogy a nagyobb átláthatóság Ön szerint hogyan befolyásolhatná a tárgyalások kimenetelét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a nyilvános konzultáció nem a tárgyalások érdemi tárgyára vonatkozik. Az egyéni problémákat, például a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadásának egyedi eseteit szintén nem hivatott megoldani. Az ilyen ügyekkel panasz formájában lehet az Ombudsmanhoz fordulni.

A hozzászólás módja

Csak a 2014. október 31-ig az alábbi módok egyikén benyújtott észrevételeket tudjuk figyelembe venni.

E-mailben:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

vagy

levélben: Európai Ombudsman, 1 avenue du Président Robert Schuman – CS 30403 – F-67001 STRASBOURG Cedex, France

vagy

faxon: +33 (0)3 88 17 90 62.

Kérjük, a hozzászólás elején tüntesse fel, hogy „TTIP konzultáció”.

A hozzászólásokat az EU 24 hivatalos nyelve közül bármelyiken be lehet nyújtani.

Az Ombudsman a vizsgálati eljárás keretében az összes beérkezett hozzászólást továbbítja a Bizottságnak. Az Ombudsman a hozzászólásokat az interneten is közzéteheti. Kérjük, hogy azok a hozzászólók, akik nem szeretnék, hogy a nevük megjelenjen és/vagy az észrevételeik nyilvánosságra kerüljenek, ezt külön jelezzék és indokolják is. Ez utóbbi esetben a hozzászólókat arra kérjük, hogy nyújtsanak be egy nem titkos összefoglalót, amelyet az Ombudsman továbbküld a Bizottsághoz és közzétehet a weboldalán.

Bővebb felvilágosításért forduljon Rosita Agnew-hoz, az Ombudsman hivatalból indított vizsgálatainak koordinátorához (tel.: +32 2 284 25 42).[1] A tárgyban egy másik hivatalból indított vizsgálat (OI/11/2014/RA) is folyik az EU Tanácsával szemben. Erről bővebb információ itt található.