Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Evropská veřejná ochránkyně práv zahajuje veřejné konzultace v souvislosti s transparentností jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (dále jen „TTIP“).

Tato konzultace byla již ukončena.

Souvislosti

Dne 29. července 2014 evropská veřejná ochránkyně práv zahájila šetření z vlastního podnětu zaměřené na Evropskou komisi týkající se transparentnosti a účasti veřejnosti v souvislosti s jednáními o TTIP (OI/10/2014/RA). Tato veřejná konzultace se týká uvedeného šetření[1].

Výsledek jednání o TTIP by mohl mít významný dopad na životy občanů. Cílem šetření veřejné ochránkyně práv je pomoci zajistit, aby veřejnost mohla sledovat, jak tato jednání postupují, a přispět k podobě jejich výsledku.

Otázky a návrhy určené Komisi

V souladu s návrhy Evropského parlamentu Komise skutečně usiluje o zvýšení transparentnosti procesu jednání o TTIP a podporu účasti veřejnosti. Bez ohledu na toto úsilí vyjádřili někteří jednotlivci a organizace nespokojenost. Na tomto základě veřejná ochránkyně práv požádala Komisi, aby se do 31. října 2014 vyjádřila k určitým otázkám a návrhům, které jsou uvedeny v dopise zahajujícím toto šetření.

Výzva k předkládání příspěvků

Tato konzultace poskytuje každému příležitost vyjádřit vlastní názor na otázky vznesené v tomto šetření z vlastního podnětu. Veřejná ochránkyně práv obdržené příspěvky zváží ještě předtím, než předloží soubor dalších návrhů, které by Komise měla vzít v průběhu jednání v potaz. Jelikož cílový termín šetření veřejné ochránkyně práv je 31. prosinec 2014, veřejná ochránkyně práv vás vyzývá, abyste na tyto otázky odpověděli do 31. října 2014.

  1. Sdělte nám prosím své názory na to, jaká konkrétní opatření by Komise mohla přijmout, aby jednání o TTIP byla transparentnější. Kde konkrétně je podle vás prostor pro zlepšení? (Ve svých odpovědích buďte co možná nejkonkrétnější a rovněž přihlédněte k proveditelnosti svých návrhů vzhledem k časovému rámci jednání. Bylo by velice přínosné, pokud byste mohli své návrhy seřadit podle důležitosti.)
  2. Uveďte příklady osvědčených postupů, s nimiž jste se v této oblasti setkali (například u konkrétních generálních ředitelství Komise nebo jiných mezinárodních organizací) a které by podle vás bylo možné prostřednictvím Komise uplatnit.
  3. Vysvětlete, jak by podle vašeho názoru mohla větší transparentnost ovlivnit výsledek jednání.

Vezměte na vědomí, že tato veřejná konzultace se netýká podstaty jednání. Jejím účelem rovněž není řešit jednotlivé problémy, například specifická odmítnutí přístupu k dokumentům. Tyto případy mohou být veřejné ochránkyni práv předloženy formou stížnosti.

Jak předkládat příspěvky

K vašim připomínkám bude možné přihlédnout, budou-li předloženy do 31. října 2014.

E-mailem:

http://www.ombudsman.europa.eu/email?to=contactform_email_consultation-2014-10

nebo

poštou: European Ombudsman, 1 Avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Francie

nebo

faxem: +33 (0)3 88 17 90 62.

Na začátku svého příspěvku jasně uveďte „TTIP consultation“ (konzultace o TTIP).

Příspěvky mohou být zasílány v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU.

Veřejná ochránkyně práv všechny příspěvky obdržené v rámci postupu šetření postoupí Komisi. Veřejná ochránkyně práv je může též zveřejnit on-line. Přispěvatelé, kteří nechtějí, aby jejich jméno bylo zveřejněno a/nebo aby jejich připomínky byly veřejně dostupné, by to měli uvést a vysvětlit, jaké k tomu mají důvody. V takovém případě se přispěvatelé vyzývají, aby předložili souhrn, který není důvěrný a který bude postoupen Komisi a může být zveřejněn na webových stránkách úřadu veřejného ochránce práv.

Pokud byste chtěli získat další informace, obraťte se na Rositu Agnew, koordinátorku šetření z vlastního podnětu úřadu veřejného ochránce práv (tel: +32 2 284 25 42).[1] Bylo zahájeno i druhé šetření z vlastního podnětu zaměřené na Radu EU týkající se stejné záležitosti (OI/11/2014/RA). Bližší informace naleznete zde.