Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Tiden det tog för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) att hantera begäranden om allmänhetens tillgång till handlingar