Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europaparlamentets vägran att ge allmänheten tillgång till korrespondens mellan ordföranden för parlamentets delegation för förbindelserna med Israel och en intresseorganisation