Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) har underlåtit att svara på en förfrågan om de uppdaterade standarderna för medicinsk utrustning i luftfartyg