Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europeiska kommissionens vägran att ge allmänheten fullständig tillgång till handlingar som rör möten i kommittéerna för det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan EU och Kanada