Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hur EU-domstolen hanterade farhågor från en generaladvokat vid domstolen gällande allmänhetens kommentarer om utkastet till rättsakt om digitala marknader