Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Hur Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar samlade in och utvärderade information under covid-19-krisen

How the European Centre for Disease Prevention and Control gathered and assessed information during the COVID-19 crisis