Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Pomisleki, da ima Evropska investicijska banka občutljive osebne podatke kandidatov za zaposlitev že pred razgovori za zaposlitev