Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Kako je Evropska komisija obravnavala pomisleke o sestavi Foruma na visoki ravni o uniji kapitalskih trgov in domnevnih nasprotjih interesov nekaterih njegovih članov