Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Delegacija EU v Gani ni zagotovila, da njen zunanji izvajalec plača svetovalce

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.