Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Čas, ktorý Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) trvalo vyriešenie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom