Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Odmietnutie Európskym parlamentom poskytnúť prístup verejnosti ku korešpondencii medzi predsedom parlamentnej delegácie pre vzťahy s Izraelom a záujmovou organizáciou