Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na žiadosť a obavy v súvislosti s vybavovaním sťažnosti vo veci nesplnenia povinnosti Nemeckom, týkajúcej sa vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí – CHAP(2020)2935