Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Spôsob, akým Európska komisie riešila žiadosť o tlmočenie stretnutí so zainteresovanými stranami a záujmovými skupinami