Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Odmietnutie Európskej komisie udeliť úplný prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa zasadnutí výborov Komplexnej a hospodárskej obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou