Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Ako Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) riešil obavy z jazykovej diskriminácie vo výberovom konaní na zamestnancov EÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce