Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Obavy z toho, že Európska investičná banka má k dispozícii citlivé osobné údaje uchádzačov o zamestnanie pred pracovnými pohovormi