Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Neudelenie dvojnásobne vysokého prídavku na nezaopatrené dieťa Európskou komisiou zamestnancovi s dieťaťom so zdravotným postihnutím