Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Lipsa de răspuns din partea Agenției Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) la o plângere privind o presupusă neregulă în cadrul unei proceduri de selecție pentru postul de responsabil cu gestionarea conținutului