Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Lipsa de răspuns din partea Agenției Europene de Siguranță a Aviației la întrebările reclamantului despre siguranța aviației