Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Prowadzenie przez ECHA konsultacji publicznych oraz zastosowanie przez Komisję procedury dotyczącej zakazu stosowania nabojów ołowianych w strzelaniu na terenach podmokłych