Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Odmowa udzielenia przez Parlament Europejski publicznego dostępu do korespondencji między Przewodniczącym Delegacji Parlamentu do spraw Stosunków z Izraelem a grupą interesu