Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Brak udzielenia przez Parlament Europejski odpowiedzi na e-mail dotyczący terminu poinformowania przez Parlament kandydatów na staż o wyniku ich zgłoszeń