Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Fakt nieudzielenia odpowiedzi przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej na zapytanie dotyczące dostępności załącznika technicznego w języku niemieckim