Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Sposób, w jaki Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zareagował na obawy o dyskryminację językową w procedurze naboru pracowników UE w dziedzinie współpracy międzynarodowej