Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Obawy dotyczące posiadania przez Europejski Bank Inwestycyjny wrażliwych danych osobowych kandydatów na stanowiska przed rozmowami kwalifikacyjnymi