Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską odpowiedzi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób uwzględnia ona w procedurach naboru doświadczenie zdobyte przez kandydatów przed uzyskaniem dyplomu