Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Weigering van het Europees Parlement om het publiek toegang te geven tot de briefwisseling tussen de voorzitter van de delegatie van het Parlement voor de betrekkingen met Israël en een belangenorganisatie