Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Il-kondotta ta' konsultazzjoni pubblika mill-ECHA u l-proċedura segwita mill-Kummissjoni dwar il-projbizzjoni ta' balel taċ-ċomb fl-isparar fuq żoni mistagħdra