Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

In-nuqqas tad-Delegazzjoni tal-UE fil-Ghana li tiżgura li l-kuntrattur estern tagħha jħallas lill-konsulenti

Delegace EU v Ghaně a její nezajištění vyplacení odměny konzultantům externím dodavatelem.