Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas Parlamenta noraidījums attiecībā uz darbinieka sūdzību, jo tā tika iesniegta pārāk vēlu