Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas Parlamenta atteikums piešķirt publisku piekļuvi sarakstei starp Parlamenta delegācijas attiecībām ar Izraēlu vadītāju un interešu organizāciju