Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas Komisijas nespēja atbildēt uz pieprasījumu un bažām par to, kā tā izskata sūdzību par pārkāpumu saistībā ar to, kā Vācija īsteno ES tiesību aktus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā — CHAP(2020)2935