Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) nespēja sniegt atbildi uz pieprasījumu par gaisa kuģu medicīniskā aprīkojuma atjauninātajiem standartiem