Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Eiropas Parlamenta nespēja sniegt atbildi uz e-pastu par laiku, kas Parlamentam vajadzīgs, lai stažēšanās kandidātus informētu par viņu pieteikumu rezultātiem